Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 100
  • Hôm qua: 933
  • Hôm nay: 70
  • Tất cả: 2,249,741

Phân công cán bộ phụ trách các cụm trường năm học 2017-2018 (lần 2) ban hành ngày 01-02-2018.

Phân công cán bộ phụ trách các cụm trường năm học 2017-2018 (lần 2) ban hành ngày 01-02-2018.

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách Nông thôn mới các xã năm 2018

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách Nông thôn mới các xã năm 2018

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Anh (Áp dụng từ ngày 27-11-2017)

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Anh

Phòng GD&ĐT: Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các cụm trường học năm học 2017-2018

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các cụm trường học năm học 2017-2018

Phòng GD&ĐT: Phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách Nông thôn mới các xã năm 2017

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách Nông thôn mới các xã năm 2017

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh năm học 2016 – 2017

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh năm học 2016 – 2017

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các cụm trường học năm học 2016-2017

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các cụm trường học năm học 2016-2017

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Anh (Áp dụng trong năm học 2015-2016)

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Anh (Áp dụng trong năm học 2015-2016)

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh phụ trách các cụm trường năm học 2015 – 2016 (Lần 2)

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh phụ trách các cụm trường năm học 2015 – 2016 (Lần 2)

Kế hoạch công tác tháng 11/2013 của Cơ quan Văn phòng Sở

Kế hoạch công tác tháng 11/2013 của Cơ quan Văn phòng Sở

Kế hoạch công tác tháng 10/2013 của Cơ quan Văn phòng Sở

Kế hoạch công tác tháng 10/2013 của Cơ quan Văn phòng Sở

Kế hoạch công tác tháng 12/2013 của Cơ quan Văn phòng Sở

Kế hoạch công tác tháng 12/2013 của Cơ quan Văn phòng Sở

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết