Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm qua: 504
  • Hôm nay: 225
  • Tất cả: 3,696,962

 

CƠ CẤU HIỆU TRƯỞNG  MẦM NON

 

Số TT Tên Trường

Hiệu Trưởng

Thông tin liên hệ
1

Mầm Non Kỳ Phong

Chu Thị Nhung

chuthinhungmnkyphong@gmail.com

0985422965

3

Mầm Non Kỳ Tiến

Lê Thị Hiểu

mnkytien@gmail.com

01628596435

4

Mầm Non Kỳ Thư

Nguyễn Thị Ngọc

ngocmnkt@gmail.com

0979954062

5 Mầm Non Hoa Mai

Phùng Thị  Anh

mnhoamai.kyanh@gmail.com

0987260426

6

Mầm Non Kỳ Hải

Nguyễn Thị Minh Tú

mamnonkyhai@gmail.com

01699824075

7

Mầm Non Kỳ Xuân

Trần Thị Hồng

mamnonkyxuan@gmail.com

01695463338

8

Mầm Non Kỳ Phú

Phạm Thị Thúy Hằng

hpthuyhang2011@gmail.com

0904721975

9

Mầm Non Kỳ Ninh

Trần Thị Linh Nhâm

tranthilinhnhamkyanh@gmail.com

0977507665

10 Mầm Non Kỳ Hà

Lê Thị Hợi

lethihoimn@gmail.com

01689184859

11

Mầm Non Kỳ Lợi

Lê Thị Long

longmnkl@gmail.com

0976253294

12 Mầm Non Kỳ Phương

Lê Thị Hồng Thanh

lethanhkylong@gmail.com

01682961319

13

Mầm Non Kỳ Nam

Ông Thị Diễn

mamnonkynam@gmail.com

0979834672

14

Mầm Non Kỳ Lâm

Lê Thị Hải Thành

haithanh51083@gmail.com

01666744776

15

Mầm Non Kỳ Sơn

Nguyễn Thị Đức

mamnonkyson123@gmail.com

01689198008

16

Mầm Non Kỳ Thượng

Lê Thị Thúy Hằng

thuyhang79.81@gmail.com

01634211455

17

Mầm Non Kỳ Lạc

Trần Thị Tám

tamtuankl@gmail.com

01234871924

18

Mầm Non Kỳ Hợp

Lê Thị Quế

quemamnonkyhop@gmail.com

0987549275

19 Mầm Non Kỳ Tây

Hoàng Thị Cần

mamnonkytay@yahoo.com.vn

01635248175

20 Mầm Non Kỳ Trung

Trần Thị Chương

tranchuong1969@gmail.com

01687785188

21

Mầm Non Kỳ Khang

Phan Thị Tuyết

phantuyet60

01686644904

22

Mầm Non Kỳ Hoa

Đào Thị Thúy Vân

vanmnkyhoa0102@gmail.com

0917682567

23

Mầm Non Kỳ Trinh

Dương Thị Khương

duongthikhuong@gmail.com

0976135110

24

Mầm Non Kỳ Thịnh

Lê Thị Thanh Huyền

huyenkythinh@gmail.com

0985902437

25

Mầm Non Kỳ Liên

Lê Thị Thu Hà

thuha.kylien@gmail.com

0973761888

26

Mầm Non Kỳ Long

Hoàng Thị Tuyên

hoangtuyenmnkl@gmail.com

0978815725

27

Mầm Non Kỳ Hưng

Trương Thị Hương

truongthihuong_kaht@yahoo.com

0988422994

28

Mầm Non Kỳ Giang

Nguyễn Thị Lệ Thủy

lethuy1975.kaht@gmail.com

0978739092

29

Mầm Non Kỳ Đồng

Dương Thị Thảo

thaohtkd@gmail.com

0975614376

30

Mầm Non Kỳ  Văn

Nguyễn Thị Hoài Thu

hoaithu22071960@gmail.com

0989885089

31

Mầm Non Kỳ Bắc

Đoàn Thị Bình

doanthibinh.mnkb@gmail.com

0986759466

32

Mầm Non Kỳ Thọ

Đào Thị Lan Hương

mamnonkytho@gmail.com

0984821348

33

Mầm Non Kỳ Tân

Hoàng Thị Hòa

ainhan06@gmail.com

0987219686

34

Mầm Non Kỳ Châu

Phạm Thị Thiệp

phamthiep64@gmail.com

0986230509

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết