Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm qua: 504
  • Hôm nay: 241
  • Tất cả: 3,696,978

UBND huyện Kỳ Anh: Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020 - 2021.

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020 - 2021.

UBND huyện Kỳ Anh: Thông báo về việc tổ chức Kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn) tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021

Thông báo về việc tổ chức Kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn) tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021

UBND huyện Kỳ Anh: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021.

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021.

UBND huyện Kỳ Anh: Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021.

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021.

UBND huyện Kỳ Anh: Thông báo về hình thức, nội dung đề cương ôn tập, kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm học 2020-2021.

Thông báo về hình thức, nội dung đề cương ôn tập, kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên MN, TH, THCS năm học 2020-2021

UBND Huyện: Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021.

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021.

UBND huyện Kỳ Anh: Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021.

Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Kỳ Anh năm học 2020 - 2021.

UBND Huyện Kỳ Anh: Thông báo tuyển dụng giáo viên bậc Tiểu học.

UBND Huyện Kỳ Anh: Thông báo tuyển dụng giáo viên bậc Tiểu học.

UBND Tỉnh Hà Tĩnh: Quyết định sửa đổi khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành 27.3.2020).

Quyết định sửa đổi khung thời gian năm học 2019-2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.

Phòng GD&ĐT: Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 10/02/2020)

Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020

Phòng GD&ĐT: Công văn thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 07/02/2020)

Công văn thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

UBND huyện Kỳ Anh: Kế hoạch triển khai xét chọn, đề nghị danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15-năm 2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 17/01/2020)

Kế hoạch triển khai xét chọn, đề nghị danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15-năm 2020

UBND huyện Kỳ Anh:Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2020 gửi các trường MN,TH,THCS,TH&THCS (Ban hành ngày 14/01/2020)

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2020

Phòng GD&ĐT: Giấy mời sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 14/01/2020)

Giấy mời sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

Phòng GD&ĐT: Công văn tập trung đội tuyển tham gia HKPĐ cấp tỉnh năm 2020 gửi các trường TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 06/01/2020)

Công văn tập trung đội tuyển tham gia HKPĐ cấp tỉnh năm 2020

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết