Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm qua: 2,173
  • Hôm nay: 366
  • Tất cả: 2,200,279

Phòng GD&ĐT: Công văn nâng lương quý 2 năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS (Ban hành ngày 23.5.2018)

Công văn nâng lương quý 2 năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS

Bộ GD&ĐT: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo gửi các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

UBND Huyện: Giấy mời tập huấn kế toán gửi các trường MN, TH, THCS

Giấy mời tập huấn kế toán gửi các trường MN, TH, THCS

Phòng GD&ĐT: Công văn hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 gửi các trường MN, TH, THCS (Ban hành ngày 21.5.2018)

Công văn hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 gửi các trường MN, TH, THCS

Phòng GD&ĐT: Công văn - Biểu mẫu - Tên đăng nhập, mật khẫu báo cáo thống kê hồ sơ trường kỳ cuối năm 2017-2018 gửi các trường MN, TH, THCS (Ban hành ngày 21.5.2018)

Công văn - Biểu mẫu - Tên đăng nhập, mật khẫu báo cáo thống kê hồ sơ trường kỳ cuối năm 2017-2018

UBND Huyện: Công văn thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách của học sinh theo QĐ 85/2010/QĐ-TTg và NĐ 116/2016/NĐ-CP và các khoản thu trong trưởng học gửi các trường MN, TH, THCS

Công văn thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách của học sinh theo QĐ 85/2010/QĐ-TTg và NĐ 116/2016/NĐ-CP và các khoản thu trong trưởng học

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI: Công văn tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Kỳ Anh năm 2018 gửi các trường TH, THCS (Ban hành 18.5.2018)

Công văn tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Kỳ Anh năm 2018 gửi các trường TH, THCS

Phòng GD&ĐT: Công văn lập danh sách cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS (Ban hành ngày 18.5.2018)

Công văn lập danh sách cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018

UBND Huyện: Giấy mời lễ tuyên dương GVG, HSG năm học 2017-2018; QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc NH 2017-2018 gửi các trường MN, TH, THCS

Giấy mời

Phòng GD&ĐT: Công văn tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS (Ban hành ngày 7.5.2018)

Công văn tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS

UBND Huyện: Thông báo về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS

Thông báo về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS

Phòng GD&ĐT: Công văn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS (Ban hành ngày 24.4.2018)

Công văn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Phòng GD&ĐT: Công văn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS (Ban hành ngày 24.4.2018)

Công văn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Phòng GD&ĐT: Công văn triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS (Ban hành ngày 24.4.2018)

Công văn triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 gửi các trường TH, THCS

Phòng GD&ĐT: Công văn về việc lập danh sách giáo viên đi coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 gửi các trường THCS và TH&THCS Kỳ Lạc, Kỳ Trung (Ban hành ngày 23.4.2018)

Công văn về việc lập danh sách giáo viên đi coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết