Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm qua: 1,399
  • Hôm nay: 1,196
  • Tất cả: 2,770,651

Bộ GD&ĐT: Công văn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019-2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.

Công văn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019-2020

UBND Huyện: Công văn triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.

Công văn triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020

UBND Huyện: Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Các trường in dùng tài liệu dự hội nghị)

Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020

UBND Huyện: Giấy mời Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và trển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 19.8.2019)).

Giấy mời Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và trển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

UBND Tỉnh: Quyết đinh ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.

Quyết đinh ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Sở GD&ĐT: Công văn thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2019-2020 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS

Công văn thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2019-2020

PGD&ĐT Công văn về việc vận động tài trợ trong trường học năm học 2019-2020 (ban hành ngày 09/8/2019)

Công văn về việc vận động tài trợ trong trường học năm học 2019-2020

Khẩn: UBND Huyện: Giấy mời họp hiệu trưởng, kế toán gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 06.8.2019)

Giấy mời họp hiệu trưởng, kế toán

Phòng GD&ĐT: Biểu mẫu tổng hợp số liệu Công trình vệ sinh - nước sạch gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 06.8.2019)

Biểu mẫu tổng hợp số liệu Công trình vệ sinh - nước sạch gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS

Phòng GD&ĐT: Giấy mời họp Hiệu trưởng gửi lại các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 01/8/2019)

Giấy mời họp Hiệu trưởng

Thông báo lịch học bồi dưỡng cấp Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế do IIG Việt Nam cấp gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.

Thông báo lịch học bồi dưỡng cấp Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế

Huyện ủy Kỳ Anh: Thông báo tổ chức bồi dưỡng chuyên đề Lý luận Chính trị năm 2019 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 22.7.2019).

Thông báo tổ chức bồi dưỡng chuyên đề Lý luận Chính trị năm 2019

Phòng GD&ĐT: Công văn về việc nộp báo cáo công tác tổ chức hoạt động hè 2019 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 22/7/2019)

về việc nộp báo công tác tổ chức hoạt động hè 2019

Phòng GD&ĐT: Công văn bình chọn mô hình bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong học đường gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS.

Công văn bình chọn mô hình bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong học đường

Sở GD&ĐT: Giấy mời tham dự lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2019 gửi các trường THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 12.7.2019)

Giấy mời tham dự lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2019

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết