Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm qua: 1,336
  • Hôm nay: 1,098
  • Tất cả: 2,402,245

Phòng GD&ĐT: Công văn điều động giáo viên cốt cán tham gia tập huấn sử dụng tài liệu "Giáo dục văn hóa giao thông trong trường học" gửi các trường TH, THCS (Ban hành 13-12-2018)

Công văn điều động giáo viên cốt cán tham gia tập huấn "Giáo dục văn hóa giao thông trong trường học"

Sở GD&ĐT: Công văn sửa đổi hướng dẫn­ thu các khoản trong trường học gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS

Công văn sửa đổi hướng dẫn­ thu các khoản trong trường học

UBND Huyện: Công văn tiếp tục thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019 gửi các trường TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 10.12.2018)

Công văn tiếp tục thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019 gửi các trường TH, THCS, TH&THCS

Phòng GD&ĐT: Công văn thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành 11-12-2018)

Công văn thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2018

Phòng GD&ĐT: Công văn lập danh sách cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 gửi các trường Tiểu học, TH&THCS Kỳ Văn, Kỳ Hải (Ban hành ngày 06-12-2018)

Công văn lập danh sách cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018

Phòng GD&ĐT: Công văn tham gia các cuộc thi "Vẽ tranh quốc tế"; "Viết thư quốc tế UPU" gửi các trường TH, THCS, TH&THCS (Ban hành 06-12-2018)

Công văn tham gia các cuộc thi "Vẽ tranh quốc tế"; "Viết thư quốc tế UPU"

Phòng GD&ĐT: Công văn tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý VK-VLN-CCHT và pháo gửi các trường TH, THCS, TH&THCS (Ban hành 06-12-2018)

Công văn tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý VK-VLN-CCHT

Phòng GD&ĐT: Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 6,7,8 năm học 2018-2019 gửi các trường THCS, TH&THCS (Ban hành 06-12-2018)

Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 6,7,8 năm học 2018-2019

Phòng GD&ĐT: Biểu mẫu báo cáo trang thiết bị hiện có năm học 2018-2019 và kế hoạch đến 2020-2021 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 05-12-2018)

Biểu mẫu báo cáo trang thiết bị hiện có năm học 2018-2019 và kế hoạch đến 2020-2021

UBND Huyện: Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2018 gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2018

Sở GD&ĐT: Công văn giới thiệu Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo tại Hà Tĩnh năm 2018 gửi các trường TH, THCS, TH&THCS

Công văn giới thiệu Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo tại Hà Tĩnh năm 2018

UBND HUYỆN: Công văn về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo năm 2019 gửi các trường MN, TH, THCS

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo năm 2019

Phòng GD&ĐT: Quyết định ban hành Điều lệ Đại hội Điền kinh - Thể thao cấp huyện năm học 2018-2019 gửi các trường TH, THCS, TH&THCS (Ban hành 26-11-2018)

Quyết định ban hành Điều lệ Đại hội Điền kinh - Thể thao cấp huyện

UBND Huyện: Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên Bậc học Tiểu học (đợt 2) năm 2018 gửi các trường TH, TH&THCS

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên Bậc học Tiểu học (đợt 2) năm 2018 gửi các trường TH, TH&THCS

Sở GD&ĐT: Công văn tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo gửi các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (Ban hành ngày 26.11.2018)

Công văn tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết