Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm qua: 504
  • Hôm nay: 269
  • Tất cả: 3,697,006

CƠ CẤU HIỆU TRƯỞNG 

Số TT Tên Trường

Hiệu Trưởng

Thông tin liên hệ
1 Tiểu Học Kỳ Phong

Trần Nguyên Thành

nguyenthanh241069@gmail.com

0983867232

2

Tiểu Học Kỳ Bắc

Trần Kim Phú

tranphuht.2009@gmail.com

0983867369

3

Tiểu Học Kỳ Tiến

Lê Công Thắng

congthang200968@gmail.com

0968133408

4

Tiểu Học Kỳ Xuân

Nguyễn Thị Hoa Huệ

hoahuekx@gmail.com

01628649014

5

Tiểu Học Kỳ Giang

Nguyễn Tiến Định

nt.dinhthkg@gmail.com

0972262771

6

Tiểu Học Kỳ Khang 1

Nguyễn Tiến Hà

truongsonxanh@gmail.com

0975055678

7

Tiểu Học Kỳ Khang 2

Trần Quốc Khánh

quockhanh29.45.vn@gmail.com

0983867262

8

Tiểu Học Kỳ Phú

Nguyễn Vũ Hoàn

vuhoan1007@gmail.com

0983841799

9

Tiểu Học Kỳ Đồng

Hoàng Minh Hoàn

hoangminhhoantieuhockydong@gmail.com

0988687131

10

Tiểu Học Kỳ Thọ

Đinh Lê Hoàng

lehoang717@gmail.com

0967882171

11

Tiểu Học Kỳ Thư

Kiều Đức Anh

kdathkt@gmail.com

0963048673

12

Tiểu Học Kỳ Hải

Nguyễn Thị Thanh Thủy

thanhthuykt@gmail.com

0982750097

13

Tiểu Học Kỳ Hà

Trần Minh Đức

duckyninh@yahoo.com.vn

0982866916

14

Tiểu Học Kỳ Ninh

Trần Văn Nam

namkyanh799@gmail.com

0985148799

15 Tiểu Học Kỳ Châu

Nguyễn Thạch Đồng

thachdonght@gmail.com

0983866850

16 Tiểu Học Kỳ Văn

Chu Thị Ái Nhung

chuainhung@gmail.com

0936978252

17 Tiểu Học Kỳ Tân

Đào Quốc Lữ

quoclu900@gmail.com

0985238900

18 Tiểu Học Kỳ Hoa

Nguyễn Văn Lắm

kxkxlamkyninh@gmail.com

0985902401

19 Tiểu Học Kỳ Hưng

Hồ Văn Hạnh

hovanhanhthkc@gmail.com

0949308196

20 Tiểu Học Thị Trấn Kỳ Anh

Đinh Xuân Tâm

xuantamkytan@gmail.com

0988931229

21

Tiểu Học Kỳ Trinh

Dương Thị Hà

hakhoat1964@gmail.com

0975268405

22

Tiểu Học Kỳ Thịnh 1

Lê Xuân Hùng

lexuanhung99@gmail.com

0978048693

23 Tiểu Học Kỳ Thịnh 2

Nguyễn Thị Liễu

lieuthanhkythinh2@gmail.com

0985609418

24 Tiểu Học Kỳ Lợi

Nguyễn Minh Tuệ

minhtue@gmail.com

0916349438

25

Tiểu Học Kỳ Long

Lê Minh Châu

minhchau6367@gmail.com

0934403909

26

Tiểu Học Kỳ Liên

Hoàng Nhật Tiến

hoangnhattien75@gmail.com

0986731407

27

Tiểu Học Kỳ Phương

Trương Công Sơn

congsonkt1@gmail.com

0985324065

28

Tiểu Học Kỳ Lâm

Lê Xuân Lộc

xuanlockylac@gmail.com

0986790108

29

Tiểu Học Kỳ Sơn

Phan Duy Dương

duyduong0201ka@gmail.com

0984417218

30

Tiểu Học Kỳ Thượng

Võ Tá Ngọc

votangoc1976@gmail.com

0978328907

31

Tiểu Học Kỳ Tây

Đinh Trường Thành

dinhtruongthanh@gmail.com

0912013719

32

Tiểu Học Kỳ Hợp

Nguyễn Tiến Đạt

kyhop@gmail.com

0968781171

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết