Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm qua: 759
  • Hôm nay: 502
  • Tất cả: 3,715,060

Phòng GD&ĐT: Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Phòng GD&ĐT: Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách NTM các xã năm 2020.

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách NTM các xã năm 2020.

Phòng GD&ĐT: Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

Phòng GD&ĐT: Phân công cán bộ phụ trách các cụm trường học, năm học 2019 - 2020 (gửi lại bản mới).

Phòng GD&ĐT: Phân công cán bộ phụ trách các cụm trường học, năm học 2019 - 2020.

Phòng GD&ĐT: Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo (Áp dụng từ ngày 01/10/2018).

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng GD&ĐT: Phân công cán bộ phụ trách các cụm trường học, năm học 2018 - 2019 (Bắt đầu từ ngày 01/10/2018)

Phân công cán bộ phụ trách các cụm trường học, năm học 2018 - 2019

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách NTM tại các xã (Bắt đầu từ ngày 01/10/2018)

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách NTM tại các xã từ ngày 01/10/2018.

Phân công cán bộ phụ trách các cụm trường năm học 2017-2018 (lần 2) ban hành ngày 01-02-2018.

Phân công cán bộ phụ trách các cụm trường năm học 2017-2018 (lần 2) ban hành ngày 01-02-2018.

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách Nông thôn mới các xã năm 2018

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách Nông thôn mới các xã năm 2018

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Anh (Áp dụng từ ngày 27-11-2017)

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Anh

Phòng GD&ĐT: Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các cụm trường học năm học 2017-2018

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các cụm trường học năm học 2017-2018

Phòng GD&ĐT: Phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách Nông thôn mới các xã năm 2017

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách Nông thôn mới các xã năm 2017

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh năm học 2016 – 2017

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh năm học 2016 – 2017

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các cụm trường học năm học 2016-2017

Phân công cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các cụm trường học năm học 2016-2017

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết