Website Các trường
Liên kết website
Bản đồ
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Lượt người truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm qua: 504
  • Hôm nay: 263
  • Tất cả: 3,697,000

 

CƠ CẤU HIỆU TRƯỞNG THCS

 

Số TT Tên Trường

Hiệu Trưởng

Thông tin liên hệ
1 THCS Phong Bắc

Bùi Thanh Minh

phamthanhhungka@gmail.com

0983867208

2

THCS Kỳ Tiến

Thái Hồng Tâm

thaihongtam@gmail.com

0983867256

3

THCS Kỳ Xuân

Nguyễn Tiến Hùng

t.hungkx@gmail.com

0983867931

4

THCS Giang Đồng

Nguyễn Trọng Tài

trongtai1977@gmail.com

0985530866

5

THCS Kỳ Khang

Trần Doãn Tú

doantu.kt@mail.com

0984052324

6

THCS Kỳ Phú

Võ Ngọ

vongokp@gmail.com

0982817425

7 THCS Thư Thọ

Lâm Anh Đức

lamanhduc1972@gmail.com

0945314167

8

THCS Hà Hải

Nguyễn Minh Đạo

minhdaokythu@gmail.com

0918973099

9

THCS Kỳ Ninh

Lê Xuân Lâm

xuanlam2876kh@mail.com

0915253963

10

THCS Kỳ Văn

Nguyễn Xuân Dũng

nguyenxuandungkv@gmail.com

0989733588

11

THCS Tân Hoa

Trần Quang Nam

kytan.ka@gmail.com

0967467866

12

THCS Thị Trấn Kỳ Anh

Phan Văn Tuấn

phantuan66@gmail.com

0912786415

13

THCS Kỳ Trinh

Phạm Khắc Sơn

khacsonkytrinh@gmail.com

0966175730

14 THCS Kỳ Thịnh

Trần Xuân Lạc

tranlackylong@gmail.com

0989849126

15

THCS Kỳ Lợi

Trần Văn Sỹ

thcs.kyloi.edu@gmail.com

01695317627

16

THCS Kỳ Phương

Nguyễn Đình Tứ

nguyendinhtukp@gmail.com

0972446179

17

THCS Kỳ Long

Nguyễn Văn Hào

vanhao3674@gmail.com

0977704779

18

TH&THCS Kỳ Nam

Lê Ngọc Tuấn

lengoctuankn@gmail.com

0915478334

19

THCS Kỳ Sơn

Nguyễn Thành Quý

thanhquyhtkt@gmail.com

0914573969

20

THCS  Kỳ Thượng

Nguyễn Văn Mày

haithcskyson@mail.com

0976754541

21

TH&THCS Kỳ Lạc

Nguyễn Thành Nông

nongkylac@gmail.com

0949228878

22 TH&THCS Kỳ Trung

Kiều Minh Trí

kieutri1970@gmail.com

0988124906

23

THCS Lâm Hợp

Dương Văn Hán

duonghan86@gmail.com

0986947075

24

THCS Kỳ Tây

Bùi Quỳnh

buiquynhka@gmail.com

0942772466

Video
  • Câu truyện giáo dục - Vtv2
  • Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi
  • Đề án đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục Việt Nam
  • chất lương gd
Hệ thống tác nghiệp
Thời Tiết